EPP3 Case Study

Wspieranie rynku
oświat
y poprzez integrację z systemem Vulacan

Case Study


Wdrożenie EPP w jednostkach województwa
Warmińsko – Mazurskiego

W dobie cyfryzacji wszystkich części gospodarki, EPP3 umożliwia każdemu pracownikowi wgląd we własne dane i ich sprawdzenie oraz systematyczną kontrolę.

Zakres wdrożenia

Ponad 60 jednostek w województwie Warmińsko – Mazurskim takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół i inne  zdecydowały się na zintegrowanie systemu na którym głownie pracują, czyli systemu Vulcan z aplikacją EPP3, która w sposób łatwy i przystępny udostępnia pracownikom ich dane wprowadzone w systemie Vulcan.

Dzięki czemu każdy pracownik ma możliwość wglądu w każdej chwili i kontroli poprawności swoich danych.

Epp3

Gotowe rozwiązania informatyczne

Aplikacja EPP3 zapewnia dojście do informacji dla każdego pracownika, odciążając przez to dział kadrowy, który do tej pory był wąskim gardłem, gdzie pracownicy kierowali wszystkie pytania dotyczące ich pasków wynagrodzeń, składowych płacowych, wysokościach podatków i innych składek, danych adresowych itp

Oszczędność czasu kadrowego

Udostępnienie tych informacji pracowników zaoszczędziło dużo czasu pracy działu kadrowego

Usamodzielnienie pracowników

Udostępnienie tych informacji pracowników umożliwiło usamodzielnienie pracowników.

Korzyści

Obszary korzystania z aplikacjiPrzejrzystość danych

kadrowych, rozliczeń czasu pracy oraz wyliczeń wynagrodzeń-  ułatwia ich zrozumienie. Dodatkowo dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych.

Udostępnianie dokumentacji

do pobrania i wydrukowania usprawnia  proces komunikacji między pracownikami a działami formalnymi. Prowadzenie tablicy ogłoszeń poprzez aplikację wspomaga szybkie informowanie pracowników w aktualnych czasach.

Zbiór raportów i zestawień

względem zależności służbowych w strukturze organizacyjnej  umożliwia bieżącą  analizę danych i kontrolę najważniejszych aspektów w grupie.

Zobacz inne Case Study

Case study

Wdrożenie EPP
w Urzędach Miast w województwie Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim.

Case study

Wdrożenie Elektronicznego
Portalu pracownika
w Szpitalu w Płocku i Radomiu