eFlow

System obsługi procesów workflow

/Workflow

System złożony jest z silnika procesów biznesowych implementowanych w oparciu o notację BPMN 2.0, systemu zarządzania procesami biznesowymi eFlow oraz portalu procesów biznesowych przeznaczonej zarówno dla administratorów jak i użytkowników końcowych.


Moduły eFlow

Funkcjonalności modułów systemu eFlow

System eFlow wspiera cały cykl produkcyjny procesu biznesowego za pomocą:

1/6

Edytor procesów

Moduł odpowiada za projektowanie oraz zarządzanie procesami biznesowymi. Edytor spełnia aktualne standardy – tworzone procesy są zgodne ze notacją BPMN 2.0. Możliwy jest import oraz eksport procesów w postaci plików zgodnych ze tą notacją, a także import procesów zgodnych ze specyfikacją XPDL 1.0. Edytor obsługuje także wersjonowanie procesów. Projektowanie procesów odbywa się w graficznym narzędziu, które obsługuje mechanizm drag&drop. Podczas projektowania wykonywana jest automatyczna weryfikacja poprawności.


2/6

Panel konfiguracyjny i silnik procesów

Za uruchamianie procesów odpowiedzialny jest silnik procesów. Silnik jest zgodny ze specyfikacją BPMN 2.0. Posiada szerokie możliwości rozbudowy projektowanych procesów m.in. o komponenty tworzone w języku JAVA oraz współpracy z innymi systemami. Komunikacja w silniku odbywa się za pomocą serwisów sieciowych, umożliwiając integrację z innymi systemami dziedzinowymi. Panel konfiguracyjny służy do konfiguracji etapów procesów, które następnie mogą być uruchamiane w silniku. Panel konfiguracyjny pozwala na zarządzanie etapami procesów oraz wszelkimi komponentami, które są z nimi związane. Panel działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych składników.


3/6

Moduł formularzy elektronicznych

Moduł formularzy elektronicznych odpowiada za uruchamianie, edycję oraz zarządzanie formularzami. Składa się on z silnika formularzy, panelu zarządzania oraz edytora formularzy. Tworzone oraz uruchamiane formularze są zgodne z technologią XForms 1.1, która jest także używana na platformie ePUAP. Cały moduł działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych składników. Dla zapewnienia ciągłości pracy przygotowywane formularze podlegają wersjonowaniu. Edytor formularzy składa się z panelu do zarządzania formularzami oraz graficznego edytora formularzy. Panel odpowiada za tworzenie, edycję metadanych oraz przeglądanie formularzy. Pozwala on także udostępniać formularze jako usługi, które mogą być później użyte na poszczególnych etapach zdefiniowanych procesów biznesowych. Graficzny edytor formularzy pozwala na modelowanie formularzy metodą drag&drop. Moduł posiada wbudowany interfejs sieciowy, który można wykorzystać poza procesami biznesowymi, np. jako edytor dokumentów XML rejestrowanych w zewnętrznym repozytorium dokumentów XML.


4/6

Lokalne repozytorium wzorców dokumentów elektronicznych

Lokalne repozytorium wzorców dokumentów elektronicznych odpowiada za zarządzania typami dokumentów elektronicznych. Typy dokumentów są przechowywane w postaci schematów XSD. Repozytorium umożliwia także przechowywanie wzorców wizualnych dla poszczególnych typów w postaci szablonów XSLT oraz formularzy XForms. Repozytorium udostępnia mechanizm podglądu hierarchii obiektów na podstawie zależności określonych w dokumentach XML Schema.


5/6

Panel obsługi procesów biznesowych przez użytkowników końcowych

Moduł umożliwiający użytkownikom realizowanie przydzielonych im zadań. Ponadto w panelu obsługi procesów biznesowych użytkownicy mogą przeglądać aktualne i archiwalne instancje procesów, do których posiadają stosowne uprawnienia. Panel umożliwia użytkownikom uruchamianie nowych instancji procesów w oparciu o udostępnione definicje procesów, a także pozwala zarządzać zastępstwami w zakresie obsługi procesów biznesowych. System zapisuje informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych przez użytkowników. Dla zilustrowania przebiegu procesu w systemie wykorzystuje się diagramy BPMN definicji procesu.


6/6

eFlow sercem obsługi procesów

  • Silnik formularzy elektronicznych podstawowym mechanizmem obsługi zadań użytkownika
  • Systemy zewnętrzne źródłem dodatkowych usług dla użytkownika
  • Architektura SOA z możliwością współpracy poprzez ESB
  • Wbudowana integracja z silnikiem Bonita BPM
  • Możliwość samodzielnego przygotowywania reużywalnych komponentów
  • Możliwość dostosowania funkcjonalności z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu Java/Groovy
  • Wbudowane wsparcie dla standardowych protokołów komunikacyjnych JDBC, LDAP, SOAP WebService, REST, SMTP itd.

Powrót do produktu

eFLow automatyzacja procesów biznesowych