SZYK 2

System Kadrowo-Płacowy

Aplikacja wspomaga sferę zarządzania i gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie.


Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy

Nowoczesny system zapewniający wsparcie procesów zachodzących w obszarze kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa związanych z obsługą zatrudnionych pracowników wraz z elementami miękkiego HR zapewniającego możliwość sterowania procesami rozwoju pracownika. Dzięki narzędziom typu Portal Pracownika – umożliwia pracownikowi nie tylko wgląd we własne dane zgromadzone w systemie przez pracodawcę ale również ich aktywny udział w wybranych procesach kadrowych. System Kadrowo-Płacowy to ergonomiczne i intuicyjne rozwiązanie pozwalające zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa. Dzięki aktualizacjom Systemu Kadrowo-płacowego jest on przygotowany na zmieniające się wymogi prawne.

1/8

Kadry

Moduł umożliwia prowadzenie kartotek osobowych pracowników oraz gromadzenie szeregu innych wymaganych informacji związanych z historią oraz przebiegiem ich zatrudnienia. Moduł umożliwia również automatyczne tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników.


2/8

Kadry: eTeczka

Moduł rozszerza możliwości prowadzenie akt pracowniczych udostępniając funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika – umożliwia prowadzenie i zarządzanie dokumentacją pracownika w formie całkowicie elektronicznej.


3/8

Kadry: Szkolenia

Moduł rozbudowuje standardowe kartoteki kadrowe o szerokie spektrum funkcjonalności umożliwia prowadzenie ewidencji zagadnień związanych ze szkoleniami dla pracowników. Pozwala zarządzać realizowanymi szkoleniami z uwzględnieniem kosztów budżetu.


4/8

Ewidencja czasu pracy

Moduł umożliwia rejestrację zdarzeń związanych z prowadzeniem i rozliczaniem ewidencji czasu pracy. Dzięki współpracy z dostępnymi na rynku rejestratorami czasu pracy umożliwia automatyzację procesu ewidencji oraz zapewnia możliwości zarządzania ruchem załogi w przedsiębiorstwie. Dzięki rozbudowanym funkcjom pozwala efektywnie planować czas pracy i tworzyć harmonogramy czasu pracy publikowane w Portalu Pracownika. Moduł zapewnia również import i obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich.


5/8

Płace

Moduł realizuje całe spektrum procesów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wypłat pracowników z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy i dodatków. Moduł umożliwia ewidencję i rozliczanie umów cywilnoprawnych wraz z ich automatycznym naliczaniem na wybranych listach płac. Pozwala na kosztowe rozliczenie wynagrodzeń z funduszu osobowego jak i funduszu bezosobowego z możliwością przesłania danych do systemu księgowego.6/8

Płace: e-PIT

Moduł zapewnia integrację z systemem e-Deklaracje pozwalając przygotowywać i automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US. Dzięki powiązaniu z Portalem Pracownika pozwala na elektroniczne przekazywanie pracownikom deklaracji podatkowych.


7/8

Płace: PPK/PPE

Moduł zapewnia pełną obsługę Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez ewidencję uczestnika planu/programu, rejestrację składki i jej przekazanie do wybranej instytucji finansowej. Dzięki zgodności z GPPK 2.0 funkcjonujące API pozwala na komunikację z systemem wybranej instytucji finansowej w sposób automatyczny.


8/8

Płace: Socjalny

Moduł istotnie rozszerza podstawowe funkcje programu płacowego o sferę zarządzania świadczeniami dla pracowników wynikającymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej