SZYK 2

Logistyka

Przeznaczona jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów


Funkcjonalności aplikacji wchodzących w skład

przeznaczone dla zespołów logistyki, małych i dużych jednostek gospodarczych, w tym wielozakładowych

1/9

Magazyn

Aplikacja wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami.

Aplikacja umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.


2/9

Wsparcie zakupu

Obszar pozwala na realizację zadań związanych z

  • planowaniem zakupów w dowolnych cyklach czasowych,
  • planowanie zużycia (wraz z określeniem jego limitów) i zapotrzebowania na różnych poziomach,
  • przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów oraz aukcji elektronicznych (w tym aukcji w trybie UZP),
  • gromadzenie dokumentów na etapie przygotowania postępowania zakupowego,
  • optymalizacje procesu tworzenia umów, zapotrzebowań i zamówień.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z PORTALAMI AUKCYJNYMI.


3/9

Odzyski, Regeneracja i Wtórne Zużycie Materiałów

Aplikacja jest narzędziem do obsługi procesów gromadzenia, sortowania, demontażu i odzysku materiałów oraz składowania, usuwania, recyrkulacji i likwidacji odpadów. Mogą one pochodzić zarówno z systemów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, jak i serwisu przedsiębiorstwa.


4/9

Materiały wybuchowe

Aplikacja pozwala na nadzór nad obrotem środkami wybuchowymi (zgodnie z obecnie obowiązującym prawem). Stosowana jako niezależne oprogramowanie, realizujące proces obrotu środkami wybuchowymi, a co za tym idzie wymianę danych z systemem klasy ERP w zakresie rozliczeń księgowych procesu obrotu środkami wybuchowymi.


5/9

Rejestr umów

Aplikacja obsługuje procesy związane z rejestracją oraz przechowywaniem różnej kategorii umów zakupowych (indywidualnych, ramowych, z konsorcjami), a także aneksy do tych umów. Dodatkowo aplikacja monitoruje ich realizację zgodnie z wewnętrznymi procedurami przedsiębiorstwa.


6/9

Portal Dostawcy

Aplikacja obsługuje procesy związane z komunikacją z dostawcami. Pozwala na dynamiczną wymianę dokumentów i informacji drogą elektroniczną. Wymieniane drogą elektroniczną dokumenty nie ograniczają się jedynie do zamówienia, mogą to być dokumenty transportowe, awiza, dowody dostaw i pobrań lub inne. Umożliwia przegląd wystawionych dla dostawcy zamówień oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Aplikacja zapewnia efektywne zarządzanie procesem zamawiania, co przekłada się na redukcję kosztów oraz skrócenie czasu realizacji dostawy.


7/9

Formularz Ofertowy

Formularz Ofertowy pozwala na elektroniczne zarządzanie i zbieranie informacji oraz ofert rynkowych w zakresie dostaw materiałów oraz usług. Platforma portalowa obsługuje procesy postępowań niepublicznych oraz postępowań zgodnych z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


8/9

Portale aukcyjne

Aukcyjny Portal Internetowy jest narzędziem, które udostępnia Użytkownikom tworzenie i przeprowadzanie aukcji internetowych w różnych konfiguracjach pozwalając na zwiększenie konkurencyjności oraz wyłanianie zwycięzców o najatrakcyjniejszych ofertach. W zależności od potrzeb możliwe jest przeprowadzanie aukcji o charakterze niepublicznym jak i aukcji zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


9/9

Ustawienia i kartoteki

Aplikacja pozwala na globalną obsługę kartotek i słowników wykorzystywanych w systemie SZYK2:

  • Kartoteka indeksów materiałowych
  • Słownik kodów PKWiU
  • Słownik kodów AK

Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej