KSAT 2000i

Kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

KSAT2000i to Internetowy Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest wspomaganie całości procesów administracyjnych realizowanych w jednostkach samorządowych.


Gotowe rozwiązania informatyczne

Rozwiązanie dostosowanie do konkretnych potrzeb

KSAT2000i posiada strukturę modułową, umożliwiającą pełne dostosowanie wdrożenia do aktualnych potrzeb urzędu, nie zamykając jednocześnie drogi do pełnej instalacji w przyszłości.

Umów prezentację


KSAT 2000i

Podsystemy

Podsystem Finansowo-Księgowo-Budżetowy (FKB)

Aplikacja umożliwia efektywne planowanie i monitorowanie budżetu, zarówno klasycznego wg klasyfikacji budżetowej, jak i typowego budżetu zadaniowego. Pozwala także na prowadzenie rachunkowości zgodnej w wymaganiami polskiego prawa. Istotną funkcją komponentu FKB jest możliwość bezpośredniego emitowania kompletnej sprawozdawczości dla ZUS i RIO.

Ewidencyjny

System ułatwia realizację indywidualnych potrzeb ewidencyjnych w zakresie podstawowej ewidencji ludności wraz z obsługą wydziału spraw obywatelskich oraz pełną obsługą wyborów (od lokalnych po prezydenckie). Umożliwia także efektywne prowadzenie ewidencji kadrowej.

Podsystem Otoczenia Finansowo-Księgowo-Budżetowego (OFKB)

Podsystem stanowi dopełnienie komponentu FKB – buduje dla niego bazę rozrachunkową w zakresie tworzenia i obsługi finansowej decyzji podatkowych, ewidencjonowania i rozliczania księgowego majątku oraz mienia komunalnego, obliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, a także ewidencjonowania i rozliczania mandatów.

Podsystem Administracyjny (ADM)

Komponent posiada specjalnie stworzone mechanizmy ułatwiające administrowanie jego zasobami bazodanowymi oraz sterowanie i ochronę dostępu do tych zasobów wraz z pełnym monitoringiem. Zapewnia to pełną ochronę danych zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Korzyści

Co można zyskać?

  • obniżenie kosztów bieżącej działalności jednostki,
  • oprogramowanie o intuicyjnej obsłudze,możliwość korzystania z systemu przez nieograniczoną liczbę użytkowników,
  • wydajny system, który pracuje szybko bez względu na liczbę obsługiwanych spraw,
  • w pełni skalowalne rozwiązanie IT – możliwe jest dodawanie kolejnych modułów,
  • bezpieczeństwo danych,
  • system umożliwiający integrację z oprogramowaniem biurowym oraz z innymi użytkowanymi rozwiązaniami informatycznymi,
  • profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oparty na najnowocześniejszych standardach zarządzania obiegiem spraw,
  • oprogramowanie, które można zainstalować na wielu platformach systemowo-sprzętowych (np. Linux, UNIX, Windows Server)

Oprogramowanie

Technologie Systemu

Oprogramowanie wykorzystuje technologie Oracle Database, Oracle Weblogic, Oracle Apex, Oracle Linux, Oracle Virtualization i jest gotowy do uruchomienia w środowisku Oracle Exadata.

KSAT w chmurze

KSAT c to działąjący w oparciu o architekturę chmurową system zarządzania klasy enterprise  zawierający funkcje aplikacji ERP, elektronicznego obiegu dokumentów oraz wiele innych funkcji wspierających procesy w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 41 53

KSAT 2000i

Pobierz broszurę informacyjną

Pobierz