POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe COIG SA informujemy, że gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania serwisem. Oznacza to, że nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron COIG SA, nie przekazujemy żadnych danych identyfikacyjnych do jakiejkolwiek strony trzeciej, ani nie wykorzystujemy uzyskanych danych do żadnych innych celów.

Gromadzenie danych

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony COIG SA. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią COIG SA. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookie na stronach internetowych COIG SA

Mechanizm Cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookie stosowane w serwisach COIG SA nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwisy COIG SA wykorzystują:

Wszystkie przeglądarki można skonfigurować tak, że nie należy używać trwałych plików cookie. Na przykład w programie Microsoft Internet Explorer 8, należy wybrać polecenie Narzędzia, wybrać Opcje internetowe, wybrać zakładkę Prywatność i kliknąć na przycisk Zaawansowane. Zaznaczyć „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, ustawić oba typy plików cookie na „Zablokuj” lub „Monituj”. Należy zaznaczyć „Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji”. Inne przeglądarki sieci web mają podobne ustawienia i można odpowiednio ustawić obsługę plików cookie.

Odnośniki do innych stron

Serwisy stron WWW COIG SA zawierają odnośniki do innych stron WWW. COIG SA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW COIG SA.

Wykorzystanie Google Analytics

Informujemy, że dodatkowo serwis www.coig.pl wykorzystuje usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”), szczegółowo opisaną pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.