Przechowywanie danych

Przechowuj bezpiecznie dane

/Przechowywanie danych

Dane stanowią największą wartość firmy i dlatego wymagają najlepszej możliwej ochrony.


Bezpieczne przechowywanie danych

Cel usługi

Usługa Data Center COIG S.A. zapewnia wielopoziomową ochronę danych spełniającą najwyższe standardy międzynarodowe:

PN-ISO/IEC 27001:2013 i ISO 9001:2015

1/1

W skład usługi mogą wchodzić następujące elementy:

  • Kolokacja
  • Backup i archiwizacja danych
  • Udostępnianie zasobów w chmurze (publiczna lub prywatna)
  • Migracja i relokacja danych
  • Administracja systemami
  • Budowa systemów wysokiej dostępności
  • Rozwiązania it dedykowane dla klienta
  • Bezpieczeństwo sieciowe

Audyt IT

Kompleks obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, kosztami oraz zarządzaniem aktywami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Oprogramowanie stanowi wsparcie dla działów zajmujących się logistyką materiałową, a więc wspomaga procesy: zaopatrzenia, prowadzenia gospodarki magazynowej i materiałowej oraz zarządzania zapasami.

Czytaj więcej

Zintegrowany system Zarządzania Bezpieczeństwem

Zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji obejmuje funkcjonalność obszaru produkcyjno-technicznego. Z powodzeniem wykorzystywana jest przede wszystkim w branży wydobywczej.

Czytaj więcej

Dedykowane produkty i usługi

Kolejny kompleks systemu SZYK2 dedykowany dla górnictwa. Pozwala na sprawne zarządzanie obsługą dystrybucji i sprzedaży produktów węglowych.

CSIRT COIG

Aplikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z obsługą sfery kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa, jest zatem nowoczesnym narzędziem wspierającym pracę działów personalnych.

Czytaj więcej

Bezpieczne przechowywanie danych

Szybka i bezpieczna wymiana danych z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami państwowymi/branżowymi możliwa jest dzięki wykorzystaniu portali korporacyjnych.

Czytaj więcej