Cyberbezpieczeństwo

Usługi bezpieczeństwa IT

Chroń swoją firmę dzięki dedykowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa


Usługi cyberbezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo
w swojej firmie

Wybierz zestaw usług stosowny do potrzeb:


Security Operations Center

SOC pozwala znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa firmy za pomocą monitoringu sieci, wykrywania zagrożeń oraz podatności a także zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Bieżąca wymiana informacji zabezpiecza przed zagrożeniami i zapewni pełną ochronę przed potencjalnymi atakami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Kontrolowany atak na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę jego bieżącego stanu bezpieczeństwa, w szczególności występowania znanych podatności oraz odporności na próby przełamania zabezpieczeń.

Czytaj więcej

Audyt IT

Audyt bezpieczeństwa IT składa się z analizy, identyfikacji procesów związanych z przetwarzaniem danych, weryfikacji zabezpieczeń logicznych i fizycznych, weryfikacji dokumentacji związanej z ochroną danych oraz ocenę zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami.

Czytaj więcej

CSIRT COIG

Zespół CSIRT Coig jest zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo świadczonych przez COIG SA usług.

Czytaj więcej

Sieć i jej zagrożenia

We współczesnej gospodarce informacja jest nie tylko zasobem ekonomicznym niezbędnym do funkcjonowania ale współdecyduje o potencjale ekonomicznym i możliwościach rozwojowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej powoduje, że są one podatne na nowy rodzaj zagrożeń ze strony cyberprzestępców. Nie ma dziś rozwiązań, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo informacji, ale my wiemy jak zapewnić ich najwyższą ochronę.

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informatyczne to zapewnienie:

Poufności

Świadomości użytkowników

Ciągłości

Dostępności danych

Ochrony

Realizujemy szkolenia

W zakresie wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa systemów.

Certyfikaty Cyberbezpieczeństwa

Kompetencje naszego zespołu.

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 39